• Jaň goldawy +86 18177299911

Bölek bölejigi Içki bezeg mebelleri üçin ulanylýar

Gysga düşündiriş:

“Particleboard”, belli bir aýratynlyklara we belli şertlere laýyklykda agaçdan we gabykdan ýasalan agaçdan ýasalan tagtanyň bir görnüşidir.Surfaceerüsti bal ary ýalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

“Particleboard”, belli bir aýratynlyklara we belli şertlere laýyklykda agaçdan we gabykdan ýasalan agaçdan ýasalan tagtanyň bir görnüşidir.Surfaceerüsti bal ary ýalydyr.

önüm Bölejik tagtasy, LSB plastinka Agaç görnüşleri sosna
Dereje E0 Önüm aýratynlyklary Sagdyn daşky gurşawy goramak, aňsat işlemek
gaplamak Adaty eksport gaplamasy ulanmak Mebel, ofis mebelleri, ýörite diwar we ş.m.
Eltip bermegiň wagty 15 günüň içinde Bäşlik Hytaý, guangxi

Önüm aýratynlyklary

1. Sesi gowy siňdirmek we ses izolýasiýa öndürijiligi;Bölejik tagtasynyň izolýasiýasy, ses siňdirişi.
2. Bölejik tagtanyň üstü tekiz, hakyky gurluşy, birmeňzeş dykyzlygy, ownuk galyňlyk ýalňyşlygy, hapalanmaga garşylyk, garramaga garşylyk, owadan, her dürli öwüşginli bolup biler.
3. Az mukdarda ýelim bilen önümçilik prosesinde bölejik.

Önümiň ulanylyşy

Umuman şkaflar, şkaflar, telewizor şkaflary, aýakgap şkaflary, hammam şkaflary, çakyr şkaflary, ofis mebelleri, diwar panelleri we beýleki ýerler.

Önümiň artykmaçlyklary

Göni bezelip bilner: çig mal hökmünde ýokary hilli sosna agajy, önümiň gurluşynyň esasy gatlagyny emele getirmek üçin ýokary hilli meýilleşdirijä arassalamak;Upperokarky we aşaky ýüzlerde iki gat agaç süýümi, önümiň tekizligi bar we dürli binagärlik stillerine laýyk gelýän bezeg bezegi üçin gönüden-göni agaç şkafy, boýag we melamin kagyzy bilen ýelmäp bolýar.

Deformasiýa bolmazdan durnukly öndürijilik: Içerki tekizlik ýokary temperaturada guradylýar we zaýalanýar, suwda eräp bilmeýän MDI eko-ýelim bilen garylýar, ýörite bilet tehnologiýasy we ýokary basyş astynda, uly güýç we gatylyk bilen, deformasiýa we döwmek aňsat däl, şeýle hem bar gowy suw geçirmeýän we çyglylyga garşy öndürijilik.Шул güýç güýçli, deformasiýa ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler