• Jaň goldawy +86 18177299911

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

takmynan2

Guangxi Xinhan International Trade Co., Ltd. önümçilik zawody kärhanasy, hasaba alnan maýasy 8000000 ABŞ dollary, agaç we gurluşyk plastinkasy, bu kompaniýa Laibin şäher häkimliginiň maýa goýum taslamasyna degişlidir.Esasan gyzyl reňkli önümler, örtülen tagta, gaty agaç köpbardly önüm öndürmek;agaçdan ýasalan panel;ekologiýa tagtasy;gaty agaç panjara;granular tagta we ş.m. Müşderileriň ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin dürli isleglerini kanagatlandyryp biler.

Kompaniýa 53000m² meýdany tutýar, soňraky gündelik önüm bahasy 100000 tarelka ýetip biler, hapalanmadyk plastinkany döwrebaplaşdyrmak we öndürmek üçin 200 hünärmen gözleg işgäri.

Häzirki wagtda önümlerimiz esasan Hytaýda satylýar we Laibin, Liuzhou, Guigang, Nanning, Qinzhou, satuw toparlary bar. Satyşlar Hytaýyň 2800-den gowrak şäherini öz içine alýar. Çinzhou şäherinde çig mal import kompaniýasy we öz port ammary bar. , ýyllyk önüm bahasy 3,1 million ABŞ dollary.

ABŞ dollary
Kwadrat metr
+
Gözleg we barlag işgärleri
+
Şäherler

Kompaniýanyň ösüşi

Kompaniýamyzyň ösüşi

Häzirki wagtda önümlerimiz esasan Hytaýda satylýar we Laibin, Liuzhou, Guigang, Nanning, Qinzhou, satuw toparlary bar. Satyşlar Hytaýyň 2800-den gowrak şäherini öz içine alýar. Çinzhou şäherinde çig mal import kompaniýasy we öz port ammary bar. , ýyllyk önüm bahasy 3,1 million ABŞ dollary.

Zawodyň ikinji tapgyry gurulýar. Annualyllyk önümçiligi 70 million ABŞ dollary bolan ikinji tapgyryň gurluşygynyň tamamlanmagyna garaşylýar we zawodyň kuwwatynyň 20 göterimi Günorta-Gündogar Aziýanyň ýöriteleşdirilen bazaryna ýörite berilýär!

takmynan 5

Kompaniýanyň medeniýeti

takmynan 17

Bellik

Iň oňat jaý gurmak üçin iň oňat hilli tabak bilen.

Görüş

Panellerimiz dünýäniň çar künjegini öz içine alýar.

takmynan 16

Kompaniýanyň önümi

takmynan6
takmynan 10
takmynan 11
takmynan8

Amaly material:polimer film, ýangynyň öňüni almak, çyglylyga garşy, çyzmaga çydamly, adaty ekologiýa tagtasynyň hyzmat ediş möhletinden 20 ýyldan gowrak.

Gurluşyň durnuklylygy:agaç häsiýetiniň durnuklylygyny döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl, seresaplylyk bilen saýlanan agaç mebel üçin ýokary hilli materialdyr. Agaç derisiniň üstüni bejermek, dürli dokma gurluşy.

Bazar tory

Bazar tory

Önümlerimiz esasan içerki satuwlar, Laibin, Liuzhou, Guigang, Nanning, Qinzhou satuw toparlary bar.Satuw Hytaýyň 2800-den gowrak şäherini öz içine alýar.