• Jaň goldawy +86 18177299911

Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk üçin faner bilen ýüzbe-ýüz bolan gara brazil filminiň filmi esasan Braziliýadan getirilýär.Bu faneriň dykyzlygy esasan 500-700 kg / cbm töweregi.Faneriň üstü tekiz, ulanylyş effekti gowy.Ulanylýan çig mal birmeňzeş galyňlykda we çeýe.Bu kontrplak çydamly, poslama garşy we gaýtadan ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Tagtanyň kontrplaklarynyň hili durnukly, başlangyç ýelmeşi ≧ 6N, dartyş garşylygy gowy.
2. Ulanyş öndürijiligi ýokary, agaç şablony deformasiýa ýa-da egrem-bugram däl we köp gezek ulanyp bolýar.
3. Tagtanyň galyňlygy birmeňzeş we ýörite ýelim ulanylýar.Esasy tagtanyň materialynyň A derejesidigine we önümiň galyňlygynyň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
4. Şablon güýçli elastik modul, suwa garşylyk we poslama garşylyk bilen döwülmeýär.
5. Custöriteleşdirilen ululyk bar.Güýçli we gaty / arassalamak we kesmek / gowy himiki garşylyk.

Önümiň beýany

Rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.

Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, 8-11 gat müşderileriň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinji gyzgyn metbugat şablonyň birmeňzeşligini, berk baglanyşyk güýjüni we ýapyşyklygyny we birmeňzeşligini üpjün etmek üçin tekizlemek üçin ulanylýar.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Marka ady Sinhang Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi I LE GOWY DÖWRÜ ANTI-SLIP FILM FACED PLYWOOD / Üz / Yz gara (gündeligi çap edip biler)
Baha / şahadatnama   Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik
Ölçegi 1830 * 915mm / 1220 * 2440mm Çyglylyk 5% -14%
Galyňlyk 11.5mm ~ 21mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 600-690 kg / cbm
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Galyň çydamlylyk +/- 0.3mm MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Ulanylyşy Açyk, gurluşyk, köpri we ş.m. Tölegiň şerti T / T, L / C.
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanylandan soň 20 günüň içinde    
1 (2)
1 (1)
1 (4)
1 (5)
1 (2)
1 (3)
1 (7)
1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler