• Jaň goldawy +86 18177299911

18 Mm gyzyl fenolik kontrplak bahasy onlaýn

Gysga düşündiriş:

Gyzyl gurluşyk filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy (gyzyl tagta üçin gysga).Zawodymyzyň gyzyl tagtasy, EUB standartlaryny we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şkafy orta galyňlykda aýlaýan ilkinji synp paneli materialy saýlandy.Gyzyl tagtanyň gury we çyglylygy kontrplakyň berkligini üpjün etmek üçin ussat hünärmenler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.Typazuw görnüşimiz, fanerimiziň ortaça galyňlygyny üpjün etmek üçin esasy tagta ýörite üç ammiak ýelimine daýanýar we materialy ewkaliptdir, ýelim her sahypada 500g-den gowrak bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Haryt maglumatlary

Gyzyl tagta 28 prosess arkaly ýasalýar we şekillendirilýär, iki gezek basylýar, bäş gezek gözden geçirilýär we gaplanmazdan ozal ýokary takyklyk kesgitlenýär.Düzümine, gatylygyna, ýokary ulanylyş tizligine, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, partlama garşy, tekiz reňk we birmeňzeş galyňlyk, gabyk ýok, oňat süýümlilik, hasyl güýji, täsir güýji, iň ýokary dartyş güýji ýaly mehaniki synag arkaly kesgitlenýän häsiýetler, we ol şeýle adaty ulanylandan soň gabyklamak aňsat.Maşgala öz-özünden gurlan jaýlar, gurluşyk ýerleri, willalar we köpri taslamalary we ş.m.
Faneriň zawodda geçiş derejesi 97% -e deňdir, bu bolsa kärdeşlerine garanyňda 5%, gaýtadan ulanmak wagty bolsa kärdeşlerinden 2-8 esse ýokary bolup, çykdajylary ep-esli azaldyp biler.Öndürýän her bir tagtamyzda kiçi milli hasaba alnan söwda belligi bar (aýratyn markaňyzy zerur bolsa talaplaryňyza görä düzüp bileris) we satuwdan soň ýokary hyzmat hödürläp bileris.Aşakdaky önüm parametrleri salgylanma üçin ulanylyp bilner, başga niýetiňiz ýa-da talapyňyz bar bolsa, bize jaň edip bilersiňiz.

Parametr

Haryt Gymmatlyk
Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý
Marka ady 18 MM RED FENOLIK PLYWOOD BAHASY onlaýn
Model belgisi beton görnüşli faner (reňkli faner)
/ Üz / Yz gyzyl / goňur ýelim boýagy (nyşany çap edip biler)
Baha BIRINJI SYNP
Esasy material sosna, ewkalipt we ş.m.
Esasy sosna, ewkalipt, gaty agaç, kombi we ş.m. ýa-da müşderiler tarapyndan talap edilýär
Ueelim MR, melamin, WBP, Fenolik / özleşdirilen
Ölçegi 1830 * 915mm, 1220 * 2440mm
Galyňlyk 11.5mm ~ 18mm
Dykyzlygy 620-680 kg / cbm
Çyglylygyň mazmuny 5% -14%
Şahadatnama ISO9001, CE, SGS, FSC, CARB
Sikl durmuşy takmynan 12-20 gezek ulanylýar
Ulanylyşy Daşarda, gurluşyk, köpri, mebel / bezeg we ş.m.
Tölegiň şerti L / C ýa-da T / T.
1 (2)
zer_02
zer_03
zer_04
zer_05
zer_06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler