• Jaň goldawy +86 18177299911

Hil taýdan hytaý öndürijileri Okoume agaç tagtalar

Gysga düşündiriş:

Gaty tagtalar bitewi surnallardan ýasalan agaç plitalardyr.Gaty agaç tagta güýçli we çydamly, esasan tebigy agaç täsin ysy bolan, çyglylygyň siňdirilişine we geçirijiligine has gowy, adam saglygy üçin peýdaly, daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaýar, ýokary derejeli mebelleriň öndürilmegi, hilidir jaý bezegi tagtasy.Gaty agaç plastinkanyň daşky gurşawy has ajaýyp, deformasiýa görünmek aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gaty tagtalar bitewi surnallardan ýasalan agaç plitalardyr.Gaty agaç tagta güýçli we çydamly, esasan tebigy agaç täsin ysy bolan, çyglylygyň siňdirilişine we geçirijiligine has gowy, adam saglygy üçin peýdaly, daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaýar, ýokary derejeli mebelleriň öndürilmegi, hilidir jaý bezegi tagtasy.Gaty agaç plastinkanyň daşky gurşawy has ajaýyp, deformasiýa görünmek aňsat däl.

önüm Agaç tagtalar Agaç görnüşleri sosna
Dereje E0 Önüm aýratynlyklary Gowy reňk
gaplamak Adaty eksport gaplamasy ulanmak Restoran, ofis, konferensiýa otagy, çaýhana, bar we ş.m.
Eltip bermegiň wagty 15 günüň içinde Bäşlik Hytaý, guangxi

Önüm aýratynlyklary

1. Tebigy, daşky gurşaw we sagdyn gaty agaç mebelleri tebigatyň we ýönekeý gözelligi açýar.Hakyky agaç mebelleri uzak wagtlap gülläp ösýär, reňk derňewinden başlap, tebigy agaç instinktiw hiline baglydyr.Agaç çalgy mebelleri eýýäm tebigy, himiki hapalanma ýok, bu häzirki zaman şäher ýaşaýjysynyň tebigaty goldaýan psihologiki islegine laýyk gelýän sagdyn saýlaw.

2. Uzak ömri.Tagta görnüşli mebelleriň hyzmat ediş möhleti adatça 3-5 ýyl. Gaty agaç mebelleriniň hyzmat ediş möhleti panel mebellerinden 5 esse köp.

3. Gaty agaç jaýyň gymmaty tygşytlamak wezipesi bar.Wen bezeglerini öý gurşawyna şol bir wagtyň özünde "agaç gazy" getirip biler, ýokary derejeli sarp edijini kabul edip biler.Onuň artykmaçlygy tebigaty şöhlelendirmekdir: tebigy däne, üýtgeýän görnüş, mebel üstü agaçlary ajaýyp bezeg nagyşlaryny adatça görüp biler.

4. Gaty agaç mebelleriniň özboluşly stili we şahsyýeti bar gaty agaç mebel çig mallary tebigatdan gelýär, tebigatyň düýp manysyny kesgitleýär, gaty agaç mebelleriniň özboluşly tagamyny hakykatdanam görkezýär: gradeokary derejeli, agyr, uzak taryhy bolar Hytaýyň däp bolan medeniýeti we häzirki zaman moda faktorlary, mebel dizaýnyna birleşdirildi, mebel täze many bermek üçin, mebel dizaýny has ynsanperwer, amaly, döwrebap, mebeliň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk edip, gaty agaç mebelleriniň täze modasyny döredýär.

Önümiň ulanylyşy

Restoran, ofis, konferensiýa otagy, çaýhana, bar, gaty tagta, bar tagtasy, stol tagtasy, penjire tagtasy, bölüm tagtasy we ş.m. edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler