• Jaň goldawy +86 18177299911

18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak standarty

Gysga düşündiriş:

18 mm film kontrplak standarty, import we eksport üçin iň köp ýaýran spesifikasiýa.Faner bilen örtülen 18 mm filmiň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Aýratynlyklar 4 * 8; 4 * 7; 3 * 7; 4 * 6; 3 * 6, beýleki aýratynlyklar hem düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Önümiň beýany

Faner bilen örtülen 18 mm film ýokary hilli sosna we ewkalipt çig mal hökmünde saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.
Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi, esasy tagtalaryň ýerleşdirilmegi we tabaklaryň arasynda aşa köp tikiş bolmazlygy üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär.
Önümçilik amallary sowuk / gyzgyn basyş tehnologiýasyny kabul edýär we tabaklaryň gowy gysyş güýjüni üpjün etmek üçin basyşyň temperaturasyna, basyşyň intensiwligine we basyş wagtyna berk gözegçilik edýär.
Önümler ýokary hilli barlag proseduralarynyň birnäçesini başdan geçirdi, gaplandan soň ibermegi tertipleşdirdi.

Önümiň artykmaçlyklary

1. qualityokary hilli ewkalipt şkafyny, birinji derejeli paneli saýlaň, gowy materiallar gowy önüm öndürip biler
2. ueelimiň mukdary ýeterlikdir we her tagta adaty tagtalara garanyňda 5 guýruk köp ýelimdir
3. Zyňylan tagtanyň üstüniň tekiz we arra dykyzlygynyň gowy bolmagyny üpjün etmek üçin berk dolandyryş ulgamy.
4. Basyş ýokary.
5. Önüm deformasiýa ýa-da egrilen däl, galyňlygy birmeňzeş we tagtanyň üstü tekiz.
6. ueelim 13% milli standartyna laýyklykda melaminden ýasalýar we önüm gün şöhlesine, suwa we çyglylyga çydamly.
7. Geýmäge çydamly, ýylylyga çydamly, çydamly, peselmeýän, gabygy ýok, 16 gezekden köp gezek ulanylyp bilner.
8. Gowy berklik, ýokary güýç we ýokary ulanyş wagtlary.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Marka ady Sinhang Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi 18MM FILM FACED PLYWOOD FILM
ACAL .YŞ PLYWOD STANDARTY
/ Üz / Yz gara (gündeligi çap edip biler)
Baha / şahadatnama Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik
Ölçegi 1830 * 915mm / 1220 * 2440mm Çyglylyk 5% -14%
Galyňlyk 11.5mm ~ 21mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 600-690 kg / cbm
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Galyň çydamlylyk +/- 0.3mm MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Ulanylyşy Açyk, gurluşyk, köpri we ş.m. Tölegiň şerti T / T, L / C.
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanylandan soň 20 günüň içinde
1 (2)
1 (1)
1 (4)
1 (5)
1 (2)
1 (3)
1 (7)
1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler