• Jaň goldawy +86 18177299911

PP Plastiki laminasiýa tagtasy

 • Plastiki Pp film gurluşyk üçin kontrplak ýapylmagy bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Plastiki Pp film gurluşyk üçin kontrplak ýapylmagy bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Plastmassa ýerüsti kontrplak, agaç kontrplakda plastmassa üst gatlagyny gyzdyrýan we basýan innowasiýa önümidir (plastmassa ýerüsti kontrplak).Sahypa görnüşindäki gyzgyn eredilen plastmassa we agaç kontrplak üstü senenama bilen berk basylýar.Gyzgyn eremeli we bilelikde basyň.

 • Suw çydamly ýaşyl pp plastmassa film ýüzli faner

  Suw çydamly ýaşyl pp plastmassa film ýüzli faner

  Çydamly ýaşyl plastmassa ýüzli laminirlenen kontrplak birinji derejeli ewkaliptden we sosna tagtalaryndan ýasalýar.Surfaceerüsti suw geçirmeýän fenolik rezin bilen emdirilýär, soňra gyzdyrylýar we agaç gurluşyk fanerini emele getirýär.Surfaceerüsti tekiz we tekiz, önümçilik zawody ajaýyp tehnologiýa eýe.Faner diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem binany şekillendirýän we köp sanly amaly ýerine ýetirýän sökmek hem aňsat.Siklleriň sany 25 esse köp.Müşderilere ýöriteleşdirilen aýratynlyklar we galyňlyk berýäris.

 • Çydamly ýaşyl plastmassa ýüzli laminirlenen kontrplak

  Çydamly ýaşyl plastmassa ýüzli laminirlenen kontrplak

  Plastmassa ýüzli kontrplak ýokary hilli, deformasiýa ýa-da çişirmek aňsat däl we gaýtadan işlenmegi 30 esse köp bolup biler, bu tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.

  PP plastmassa örtülen faner paneli çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar; qualityokary hilli ýelim / ýeterlik ýelim ulanylýar we ýelimi sazlamak üçin hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.

 • Qualityokary hilli plastik ýerüsti daşky gurşawy goramak kontrplak

  Qualityokary hilli plastik ýerüsti daşky gurşawy goramak kontrplak

  Gurluşyk kontrplak öndürijileri esasan Guangxi, Jiangsu, Zhejiang we Şandong ýaly birnäçe welaýatda jemlenendir.

  Faneriň ulanylyş ýygylygy bilen tanyşdyryň: plastmassa ýüzli kontrplak üçin 25 esse, film kontrplak üçin 12 esse, fenolik tagtada 8 gezekden gowrak.Gurluşyk kontrplakdan peýdalanmak diňe bir gurnamagy däl, eýsem ýykmagy hem öz içine alýar.Faner dogry ýykylsa birnäçe gezek gaýtalanyp bilner.

 • Greenaşyl plastmassa ýüzli kontrplak / Pp plastmassa örtülen kontrplak paneli

  Greenaşyl plastmassa ýüzli kontrplak / Pp plastmassa örtülen kontrplak paneli

  Suw çydamly ýaşyl PP Plastmassa filmi, kontrplakdan ýasalan ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Agaçdan ýasalan önümler, polatdan ýasalan önümler, bambuk we agaç ýelimlenen önümler we polatdan ýasalan uly önümlerden soň başga bir täze önüm.Içeri agaçdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen örtüldi (PP Plastik).Beton kwadrat sütünleri, diwarlary we üçekleri guýmakda giňden ulanylýar.Esasanam köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatlydyr.Agaçdan ýasalan önümleriň aýratynlyklaryny we plastmassa önümleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär, ekologiýa taýdan arassa we amortizirlenen çykdajylary az bolan esasy taslamalara beton guýmak üçin oňat görnüşe öwrülýär.

 • Customöriteleşdirilen dürli ölçegler Plastiki şişer faner

  Customöriteleşdirilen dürli ölçegler Plastiki şişer faner

  Suw çydamly ýaşyl PP Plastmassa filmi, kontrplakdan ýasalan ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Agaçdan ýasalan önümler, polatdan ýasalan önümler, bambuk we agaç ýelimlenen önümler we polatdan ýasalan uly önümlerden soň başga bir täze önüm.Içeri agaçdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen örtüldi (PP Plastik).Beton kwadrat sütünleri, diwarlary we üçekleri guýmakda giňden ulanylýar.Esasanam köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatlydyr.Agaçdan ýasalan önümleriň aýratynlyklaryny we plastmassa önümleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär, ekologiýa taýdan arassa we amortizirlenen çykdajylary az bolan esasy taslamalara beton guýmak üçin oňat görnüşe öwrülýär.

 • Qualityokary hilli gurluşyk materialy PP plastmassa birleşdirilen tagta

  Qualityokary hilli gurluşyk materialy PP plastmassa birleşdirilen tagta

  Daşky gurşawy goramak PP plastmassa plýonka görnüşli faner daşky gurşawy goramagyň täze görnüşidir Howanyň ajaýyp garşylygy bilen, ýelim açmazdan ýa-da gatlagy aýyrmazdan 72 sagat gaýnadyp bolýar.Gowy agaçdan peýdalanyň, agaçdan çig mal üçin tagtanyň ýadrosyny ýasaň, ýüzüň derisi B derejeli.BS1088-1-2003 halkara standart önümçiligine laýyklykda önümçilik prosesi wakuum nasosyny, basyşy guratmagy kabul edýär.

 • Suw çydamly ýaşyl pp plastmassa film ýüzli faner

  Suw çydamly ýaşyl pp plastmassa film ýüzli faner

  Suw çydamly ýaşyl PP Plastmassa filmi, kontrplakdan ýasalan ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Agaçdan ýasalan önümler, polatdan ýasalan önümler, bambuk we agaç ýelimlenen önümler we polatdan ýasalan uly önümlerden soň başga bir täze önüm.Içeri agaçdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen örtüldi (PP Plastik).Beton kwadrat sütünleri, diwarlary we üçekleri guýmakda giňden ulanylýar.Esasanam köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatlydyr.Agaçdan ýasalan önümleriň aýratynlyklaryny we plastmassa önümleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär, ekologiýa taýdan arassa we amortizirlenen çykdajylary az bolan esasy taslamalara beton guýmak üçin oňat görnüşe öwrülýär.

 • Greenaşyl plastmassa ýüzli kontrplak / Pp plastmassa örtülen kontrplak paneli

  Greenaşyl plastmassa ýüzli kontrplak / Pp plastmassa örtülen kontrplak paneli

  Greenaşyl plastmassa ýüzli gurluşyk kontrplak, suw geçirmeýän we PP (polipropilen) plastmassadan ýasalan ýokary hilli kontrplak görnüşidir, PP filmi bilen örtülen kontrplak çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkaliptden ýasalýar.