• Jaň goldawy +86 18177299911

Guangxi-de agaç we agaçdan ýasalan panelleriň önümçiligi Hytaýda birinji ýerde durýar

Ekin meýdanlarynda, agaç önümçiliginde we agaçdan ýasalan önümlerde birinji orunda durýan Guangxi, 100 milliard ýuandan gowrak amatly senagat toplumy, 100 milliard ýuandan gowrak ýaşyl senagat masştaby bolan häzirki zaman tokaý senagaty ulgamynyň gurluşygyny çaltlaşdyrar. Guangxi tokaý býurosynyň müdiri Huang Sýanýan duşenbe güni 10 milliard ýuandan gowrak güýçli we işjeň ösüş polýusynyň bardygyny aýtdy.
Şol gün Nanning şäherinde tokaý önümleri we agaç önümleri sergisi 2021 sergisi başlaýar.Hytaý bilen ASEAN-yň arasyndaky tokaý hojalygynyň ähli zynjyryny öz içine alýan bu sergi, gülleriň we nahallaryň, ýerasty ykdysady önümleriň, agaç senetleriniň we mebelleriň, tokaý enjamlarynyň, agaçdan ýasalan panelleriň we beýleki beýikleriň görkezilmegine gönükdirilen 20,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar. - hil önümleri, ýokary hilli tokaý taslamalary we ösen tehnologiýalar.Maslahatyň dowamynda, senagat alyş-çalyşlaryny çuňlaşdyrmak üçin tokaý enjamlaryny satyn almak we beýleki hünär dokma çäreleri geçiriler.
Huang Sýanýan, Guangxi Hytaýyň günortasynda möhüm ekologiki päsgelçilikdigini aýtdy.2020-nji ýylyň ahyryna çenli Guangşiniň tokaý bilen örtügi 62,5 göterime, tokaý senagatynyň umumy önüm bahasy bolsa 752,1 milliard ýuana ýetdi.Guangxi tokaý hojalygy daşarky alyş-çalyş we hyzmatdaşlyk býurosy, welaýaty Hytaý-asean daglyk ekin meýdanlaryny ösdürip ýetişdirmäge we innowasiýalary ulanmaga, ýaşyl mebel Hytaýyň guangxi girelgesini we esasy senagat parkynyň gurluşygynda ýokary derejeli öý senagat parkyny çaltlaşdyrmaga mejbur edýär. kenarýaka serhedi, agaç gaýtadan işleýän senagatyň ýerleşişi, tokaý hojalygynyň önümçiliginiň bahasy 1,3 trillion ýuana ýetip, 2025-nji ýyla çenli synanyşyň.
Hytaýyň baş sekretarynyň orunbasary Zeng Zhong, ase eksporatiw sekretariatynyň aýtmagyna görä, TTF-iň iň köp gatnaşan Hytaý-asean sergisiniň çäginde, 277000 inedördül metr umumy 10-njy sergi meýdançasyny üstünlikli geçirdi, 2370 içerki kärhana, günorta-gündogar Aziýa ýurtlarynyň birleşmesi (asean) 721 kompaniýasy bar we Hytaý bilen Aziýa ýurtlarynyň arasynda tokaý hyzmatdaşlygynyň möhüm platformasyna öwrüldi, tokaý hojalygy bölümleri bilen Hytaý we ASEAN kärhanalarynyň arasynda giň hyzmatdaşlygyň mehanizmleriniň döredilmegine goldaw berdi. , tokaý çeşmeleri, maglumat, zehin, tehnologiýa we önümler boýunça çuňňur alyş-çalyş we hyzmatdaşlyk etdi.
Tokaý sergisi, Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň tokaý býurosy, Hytaý-Asean sergisiniň sekretariaty, Hytaýyň milli tokaý önümleri senagaty birleşigi, Guangxi International Expo Group Co., LTD tarapyndan gurnalan Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň halk hökümeti tarapyndan gurnalýar. we Aziýa-Pacificuwaş umman tokaýyny dikeltmek we durnukly dolandyrmak guramasy tarapyndan bilelikde guraldy.Açylyş dabarasyna ASEAN ýurtlarynyň Baş konsullygynyň wekilleri gatnaşdy.


Iş wagty: Iýun-20-2022