• Jaň goldawy +86 18177299911

Betondan ýasalan kontrplak 3 * 6 4 * 8 Daşarda ulanmak üçin

Gysga düşündiriş:

In engineeringenerçiligiň gyzyl tagtasy kontrplak uly göwrümli we tekiz ýüzüne eýe.Bu aýratynlyk iş ýüküni azaldyp biler we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek, guýmak we ýykmak üçin gaty köp işgär gerek däl.Zähmet çykdajylarynyň köpüsini tygşytlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

In engineeringenerçiligiň gyzyl tagtasy kontrplak uly göwrümli we tekiz ýüzüne eýe.Bu aýratynlyk iş ýüküni azaldyp biler we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek, guýmak we ýykmak üçin gaty köp işgär gerek däl.Zähmet çykdajylarynyň köpüsini tygşytlap biler.

Bu gurluşyk kontrplakyň reňki açyk, arassa, ýylmanak we reňki gyzyl, gara, goňur ýa-da talap edilişi ýaly bolup biler. Mundan başga-da, logo talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

Haryt maglumatlary

Biziň binamyz gyzyl tagtanyň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we elýeterli 10-18 gezek ulanylyp bilner.

Binanyň gyzyl tagtasy çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar; qualityokary hilli ýelim / ýeterlik ýelim ulanylýar we ýelimi sazlamak üçin hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelim gaýnadýan maşynyň täze görnüşi ulanylýar.

Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi, esasy tagtalaryň ýerleşdirilmegi we tabaklaryň arasynda aşa köp tikiş bolmazlygy üçin tagtalary tertipli tertipleşdirmek talap edilýär.

Önümçilik amallary sowuk / gyzgyn basyş tehnologiýasyny kabul edýär we resminamanyň gowy gysyş güýjüni üpjün etmek üçin basyş temperaturasyna, basyşyň intensiwligine we basyş wagtyna berk gözegçilik edýär.

Önümler ýokary hilli barlag prosedurasynyň birnäçesini başdan geçirdi, gaplandan soň ibermegi tertipleşdirdi.

Önüm aýratynlyklary

1. smallokary hilli sosna agajyny we ewkalipt agajyny çig mal hökmünde saýlaň, ownuk dykyzlygy we berkligi bar we doly ýadro şkaflaryny saýlaň.

2. surfaceerüsti örtük, güýçli suw geçirmeýän öndürijilikli fenolik rezin ýelimidir.Coreadro tagtasy ýörite ýelim alýar (tagtanyň her gatlagy üçin ulanylýan ýelimiň agramy 0,5 kg).Güýçli baglanyşyk ýerine ýetirijisi we önümiň dolanyşygyny artdyryp bilýän gatlak-gat ýelim ulanylýar.

3. Tekiz ýeriň aýratynlyklaryna eýe bolmak, ýeňilleşdirmek, ýokary güýç we aňsat işlemek.

Parametr

Gelip çykan ýeri:

Guangxi, Hytaý

Esasy material:

sosna, ewkalipt

Marka ady:

Sinhang

Esasy:

sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär

Model belgisi:

anyk kontrplak

/ Üz / Yz:

gyzyl (nyşany çap edip biler)

Baha / şahadatnama:

Ueelim:

MR, melamin, WBP, fenolik

Ölçegi:

1830x915mm / 1220x2440mm

Çyglylygyň mazmuny:

5% -14%

Galyňlygy:

11mm ~ 18mm ýa-da talap edilişi ýaly

Dykyzlygy

600-675 kg / cbm

Plýuslaryň sany

8-11 gatlak

Gaplamak

standart eksport gaplamasy

Galyň çydamlylyk

+/- 0.3mm

MOQ:

1 * 20GP.Az kabul ederliklidir

Ulanylyşy:

açyk, gurluşyk, ýol we ş.m.

Tölegiň şerti:

T / T, L / C.

Eltip bermegiň wagty:

buýruk tassyklanylandan soň 20 günüň içinde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler